SPŁYW WEEKENDOWY ROSPUDA |
rospuda@rospuda.pl +48 604 18 00 83
Duration: każdy weekend lata
Location: Rzeka Rospuda, Polska
Price: w opcji HB+wyżywienie od 310zł
Zapisy na spływ!

Spływ weekendowy Doliną Rospudy

Północno-wschodni skrawek Polski, jakim jest Pojezierze Suwalskie i Augustowskie, charakteryzuje się mniejszym zaludnieniem w porównaniu z pozostałymi częściami Polski. Dlatego woda i powietrze są tutaj czystsze, przyroda mniej nadgryziona przez cywilizację i łatwiej znaleźć można ciszę i spokój. Dla miłośników kajakowania jest to prawdziwy raj.

 • Małe Raczki

  Dla osób przyjeżdżających samochodem: ok. 20-tej przybywacie na pole namiotowe w Małych Raczkach (patrz mapa).

  Dla osób przyjeżdżających pociągiem: ok. 22:10 zbieramy się przed dworcem PKP w Augustowie przy busie  i ruszamy na miejsce rozpoczęcia spływu Małe Raczki.

  Prosimy o zgłoszenie formy dojazdu na spływ

  Po przybyciu rozbicie namiotów, spotkanie informacyjne wieczorem ognisko integracyjne

  Info o biwaku: wydzielone pole namiotowe przy gospodarstwie agroturystycznym, sanitariaty, prysznice za dopłatą, bar na miejscu.

 • Małe Raczki – polana w Dolinie Rospudy (ok. 13 km)

  – wypływamy na wody rzeki otoczonej wąwozem
  – przepływając przez miejscowość Raczki zatrzymujemy się na domowe ciepłe naleśniki !!!* (indywidualne zwiedzanie zabytkowego kościoła i dodatkowe zakupy)
  – grupowe oglądanie ruin Pałacu Paca w Dowspudzie
  – poniżej miejscowości rzeka przepływa przez tereny leśne wchodzące w skład Puszczy Augustowskiej. Odcinek jest bardzo urokliwy aczkolwiek czekają nas przeszkody w postaci zwalonych drzew, konarów, kamieni itd.
  – rozbijamy namioty na wyjątkowo zlokalizowanej polanie w prawdziwej głuchej puszczy
  – zasłużony relaks po ciężkiej przeprawie
  – atrakcja wieczoru „leśna sauna” i kąpiel w rzece
  – na zakończenie dnia impreza przy ognisku.

 • Polana w Dolinie Rospudy- Augustów (ok. 18 km)

  – wypłynięcie na spokojne ale silnie meandrujące wody rzeki
  – na chwilę zatrzymujemy się przy Uroczysku Święte Miejsce
  – dziś zmieniamy krajobraz podziwiany z kajaka – czeka nas przeprawa wśród trzcinowo – tatarakowych łąk (jest to fragment doliny rzeki Rospudy, o który toczył się spór w sprawie budowy obwodnicy Augustowa)
  – dopływamy do Augustowa

  Chętni już indywidualnie mogą pozostać do końca weekendu w Augustowie, czeka tu wiele atrakcji, augustowski clubbing i słynny „Albatros”, rejsy statkiem lub gondolą, nowoczesny aquapark z imponującą zjeżdżalnią, „Augustowskie Noce”, weekendowe koncerty i imprezy kulturalne

  dla chętnych naleśniki na trasie spływu – 10zł

 

TERMINY – ROSPUDA (WERSJA WEEKEND) – LATO 2017

Turnus Termin Cena: Opcja 1
(2 noclegi w namiotach)
Cena: Opcja 2
(2 noclegi w namiotach,
wyżywienie)
Cena: Opcja HB
(2 noclegi w pokojach,
wyżywienie)
RW piątek – niedziela 220 zł 299 zł 399 zł

TERMINY – ROSPUDA WEEKEND 2017

 • piątek – niedziela
  220 zł (noclegi w namiotach)
  299 zł (noclegi w namiotach z wyżywieniem)
  399 zł (noclegi w pokojach, wyżywienie)

 

Spływ Rospudą – wersja weekend – w cenie spływu:

 • kajaki + wyposażenie (2-osobowe kajaki, kamizelki asekuracyjne, wiosła, szczelny pojemnik na drobne rzeczy)
 • opieka kadry ratowniczej
 • dowóz uczestników autobusem z Augustowa na miejsce rozpoczęcia spływu
 • transport codzienny bagaży i ekwipunku
 • opłacone 2 noclegi zgodnie z opcją (Opcja 1- pola namiotowe i biwakowe, Opcja HB – pokoje/domki)
 • wyżywienie zgodnie z opcją (Opcja 2 i Opcja HB – 2 śniadania i 2 obiadokolacje)
 • udział w odmładzającej saunie
 • realizacja codziennych zakupów zbiorczych artykułów na życzenie uczestników
 • kuchnie gazowe do dyspozycji uczestników
 • 2 ogniska (w zakresie drewna)
 • mecz w siatkówkę
 • ubezpieczenie NNW

 

Cena nie zawiera:

 • opłaty za parking samochodu na czas spływ (ok . 5 zł/ samochód/ doba)
 • prowiantu na wieczorne ogniska.
 • naleśników na trasie spływu – 10 zł/porcja
 • opłaty za korzystanie z prysznica (w przypadku noclegu na polu namiotowym)
 • osobistego sprzętu biwakowego (namioty, karimaty, śpiwora itp.) Prosimy o zabranie ze sobą własnych namiotów lub zgłoszenie wcześniej potrzeby ich wypożyczenia (koszt: namiot 2/3 osobowy: 30 zł/spływ).
 • wypożyczenia dodatkowych worków wodoszczelnych (od 30l. do 59l. – 10zł/szt/spływ)

 

 • Pakując się na spływ pamiętaj, żeby zabrać ze sobą:

  namiot, śpiwór, karimatę lub materac, strój kąpielowy, dużo olejku do opalania, okulary słoneczne, coś na głowę przed promieniami słonecznymi, klapki lub buty do chodzenia w wodzie czy błocie, ciepłe ubranie (czasami noce bywają chłodne), płaszcz przeciwdeszczowy (na wszelki wypadek), rękawiczki bez palców (ułatwiają wiosłowanie), preparaty odstraszające komary, latarkę, talerzyk, nóż, widelec, łyżkę, kubek, menażkę, gotówkę przynajmniej na drobne zakupy .
 • Noclegi w gospodarstwie agroturystycznym/domkach:

  Uczestnicy wybierający „Opcję HB” spływu na zakończenie dnia są przewożeni na nocleg do gospodarstwa agroturystycznego Przystanek Rospuda oraz na szlak przed wypłynięciem dnia następnego.

  Zgłoszenie w „Opcji HB” jest możliwe najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem spływu lub po uzgodnieniu telefonicznym wolnych miejsc.

  Organizatorem imprezy jest BIURO TURYSTYKI AKAJAK. Organizator nie jest właścicielem domków i gospodarstw noclegowych.

 • [/acc_item]

 • Warunki Uczestnictwa w spływach zorganizowanych:

  1. Zasady ogólne.
   1.1 Przedstawione poniżej Warunki Uczestnictwa stanowią integralną część umowy.
   1.1.1 Organizator imprezy jest wskazany na Umowie-Zgłoszenie i jest nim Biuro Turystyki AKAJAK z siedzibą w Suwałkach (16-400), ul. Noniewicza 77.
   1.2. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia imprezy zgodnie z ofertą i informacjami zawartymi w materiałach informacyjnych i promocyjnych oraz na stronie www.rospuda.pl oraz zgodnie z Ustawą o Usługach Turystycznych z dnia 29.08.1997r. wraz z późniejszymi zmianami, stanowiącą integralną część Umowy.
   1.3. Umowa zostaje zawarta w momencie podpisania przez Uczestnika i Przedstawiciela lub Agenta Organizatora, w imieniu którego umowa jest zawierana imprezy druku Umowy-Zgłoszenia oraz uznania konta bankowego Przedstawiciela lub Agenta kwotą wniesionej przez Uczestnika zaliczki w wysokości 30% ceny imprezy. Wymaga się od zgłaszanych osób niepełnoletnich dodatkowo podpis ich prawnego opiekuna.
   1.4. Zawierając Umowę-Zgłoszenie z Organizatorem Uczestnik oświadcza, iż:
   a) zapoznał się z Warunkami Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Organizatora oraz
   b) jego stan zdrowia umożliwia udział w imprezie a udział w zajęciach na wodzie bierze na własną odpowiedzialność, stosując się do: zarządzeń osób prowadzących imprezę, ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz zasad dobrej praktyki wodnej (w szczególności: zakazu spożywania alkoholu przed zejściem na wodę i w trakcie przebywania na wodzie, obowiązku zakładania kamizelek asekuracyjnych bądź kapoków przez osoby nieumiejące lub słabo pływające, nie oddalania się od grupy na wodzie a także nie stwarzania w wyniku własnych decyzji sytuacji mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych podczas trwania imprezy, itd.).
   c) zapewnia zgłaszanym przez siebie osobom niepełnoletnim prawnego opiekuna podczas imprezy
   2. Zasady zmiany warunków Umowy-Zgłoszenia.
   2.1. Ceny podstawowe wyszczególnione w materiałach promocyjnych oraz na www.rospuda.pl nie ulegają podwyższeniu, jednakże
   Organizator zastrzega sobie prawo podwyższenia cen maksymalnie o 10% w przypadku wzrostu kosztów transportu (o minimalną wartość 30%) oraz działania siły wyższej.
   2.2 Podwyższenie ceny imprezy może nastąpić wówczas nie później niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy a Organizator zobowiązuje się do powiadomienia o tej zmianie Uczestnika pisemnie.
   2.3 Uczestnik powinien powiadomić Organizatora o akceptacji nowych warunków umowy lub rezygnacji z imprezy w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Brak jakiejkolwiek odpowiedzi będzie traktowany jako akceptacja zmienionych warunków Umowy-Zgłoszenia.
   2.4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania trwającej imprezy lub jej elementów w każdym momencie z przyczyn od siebie niezależnych takich jak działanie siły wyższej, skrajnych warunków atmosferycznych, decyzji władz państwowych lub lokalnych, zagrożenia zdrowia lub życia bez dokonywania zwrotów za niewykorzystane świadczenia.
   2.5. Organizator ma prawo odwołania imprezy z powodu braku wymaganej liczby Uczestników, jednakże nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia imprezy oraz gwarantuje w tym wypadku zwrot Uczestnikowi całości wniesionych opłat
   3. Warunki płatności.
   3.1. Przy rezerwacji miejsca na imprezę i podpisaniu Umowy-Zgłoszenia przez Uczestnika z Agentem Organizatora i w imieniu Organizatora Uczestnik wpłaca zaliczkę w wysokości 30% ceny imprezy przelewem na konto bankowe:
   Rospuda Edyta Sidor
   ul. Prymasa Augusta Hlonda 4K/20
   02-972 Warszawa
   nr: 22 1050 1025 1000 0092 2910 2232

   3.2. Pozostałą część kwoty Uczestnik zobowiązany jest wpłacić na 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy przelewem na ww konto bankowe.
   4. Rezygnacja z imprezy.
   4.1. Uczestnik może z własnej inicjatywy zrezygnować z udziału w imprezie, składając pisemne oświadczenie u Organizatora, Agenta lub Przedstawiciela Organizatora.
   Za wiążącą datę rezygnacji przyjmuje się:
   a) dzień wpływu stosownego pisma do Organizatora (także jego Agenta, Przedstawiciela)
   b) dzień następujący po dniu, w którym Uczestnik zgodnie z obowiązkiem nie dokona czynności określonej w Umowie – Zgłoszeniu, takiej jak uzupełnienie wpłaty lub dostarczenie wymaganych dokumentów,
   c) dzień rozpoczęcia imprezy, jeżeli Uczestnik nie stawi się w miejscu umówionej zbiórki.
   4.2. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia pisemnej rezygnacji oraz zwrotu dokonanej przez Uczestnika pełnej wpłaty za imprezę potrącając z niej kwotę 200zł.+koszty przelewu zwrotnego. Klientowi nie przysługują odsetki od kwot zwracanych.
   4.3. Uczestnik może otrzymać zwrot całości wpłat w przypadku gdy:
   – znajdzie osobę zastępczą Uczestnika na zwalniane przez siebie miejsce, niezależnie od terminu rezygnacji,
   – rezygnacja nastąpiła w sytuacji opisanej w pkt. 2.5.
   5. Reklamacje.
   5.1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania (niezgodności z pkt., 1.2) Umowy przez Organizatora, Klient ma prawo wnieść reklamację. Reklamacje winny być składane w formie pisemnej listu poleconego, pod rygorem nieważności, w terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy. W tym przypadku decyduje data nadania listu poleconego. Obowiązującym do wymiany tejże korespondencji jest jedynie adres pocztowy siedziby Organizatora.
   5.2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji, pod rygorem nieważności, jest złożenie przez Uczestnika w trakcie trwania imprezy osobie prowadzącej daną imprezę własnoręcznego pisemnego oświadczenia o zaistniałej sytuacji problemowej tak, aby mogła być ona wyjaśniona już na miejscu a wszelkie niedogodności usunięte. Zaniedbanie tej czynności przez Uczestnika skutkuje utratą jego prawa do uzyskania rekompensaty pieniężnej po powrocie z imprezy.
   5.3. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot z tytułu niewykorzystanych świadczeń imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora lub w przypadku niestawienia się Uczestnika w wyznaczonych miejscach zbiórki.
   5.4. Podstawą reklamacji składanej przez Uczestnika nie mogą być zdarzenia i okoliczności, których Organizator, przy zachowaniu należytej staranności, nie mógł przewidzieć lub zaistniały one nie z winy Organizatora (dotyczy to w szczególności: opóźnień w transporcie spowodowanych awarią sprzętu, zamknięcia lub awarii wyciągu nart wodnych w Augustowie, śluz na Kanale Augustowskim, skrajnych warunków atmosferycznych w trakcie trwania imprezy).
   5.5  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmieniające się podczas sezonu warunki sanitarne miejsc biwakowania oraz ewentualnych wprowadzanych przez zarządzającego danym miejscem dodatkowych opłat za korzystanie z sanitariatów.
   5.6 Organizator będzie dokładać starań, aby wybierać bezpieczne pola kempingowe, biwakowe, namiotowe oraz kwatery noclegowe natomiast jako, że wyżej wymienione nie są własnością firmy i szczególnie w przypadku pól ogólnodostępne, Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika pozostawione bez opieki w namiotach lub w innych miejscach. Organizator odpowiada jedynie za rzeczy Uczestnika przekazane mu do przewozu licząc od chwili ich przekazania do chwili ich wydania zwyczajowo po przypłynięciu grupy na biwak. Wszelkie roszczenia wobec Organizatora wynikające z utraty rzeczy poza tym okresem nie będą uwzględniane.
   5.7. Organizator zastrzega sobie termin 30 dni na rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi.
   6. Realizacja umowy.
   6.1. W trakcie trwania imprezy Uczestnik ma prawo do wszystkich świadczeń gwarantowanych dokumentami stanowiącymi Umowę-Zgłoszenie.
   6.2. Uczestnik jest zobowiązany w momencie rozpoczęcia imprezy do okazania dowodu dokonanych wpłat w celu weryfikacji.
   6.3. W trakcie trwania imprezy, Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych, obowiązujących w miejscu przebywania Uczestnika oraz poleceniom prowadzącego imprezę w celu właściwego jej przeprowadzenia.
   6.4. Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za powierzony mu sprzęt turystyczny podczas imprezy oraz wyrządzone przez siebie lub osoby pozostające pod jego opieką szkody i zobowiązany jest do pokrycia finansowego kosztów ich naprawy.
   7. Postanowienia końcowe.
   7.1. W przypadku sprzedaży imprezy przez Agenta lub Przedstawiciela Organizatora, obowiązują Warunki Uczestnictwa w imprezach Organizatora.
   7.2. Wszystkie spory wynikłe z Umowy-Zgłoszenia zawartej z Uczestnikiem podlegają rozpatrzeniu przez Sąd właściwy siedzibie Organizatora.
   7.3. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszych Warunków Uczestnictwa, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o Usługach turystycznych (Dz.U. 1997 nr 133 poz.884.)