Centrum Testowe |
rospuda@rospuda.pl +48 604 18 00 83

Centrum Testowe

 

Rzeka Rospuda na odcinku Małe Raczki – Święte Miejsce jest najciekawszą trasą dla testu kajakowego na Suwalszczyznie. Zmienny charakter szlaku pozwala każdemu w dość krótkim czasie sprawdzić właściwości nautyczne i ergonomiczne kilku wybranych modeli kajaków jednocześnie.

Występują tu płycizny (ok 10 cm), głębokie zakola (do 3m), łachy, grodzące konary zwalonych drzew, wystające kamienie, dno koryta piaszczyste, kamieniste lub porośnięte „sałatą i wąsami Rospudy”, nurt spokojny ale też niekiedy bardzo szybki, trzcinowiska, głazowiska, wąskie meandry (ok 1 m szer), szerokie (ok 8 m) odcinki proste, mostki i piaszczyste skarpy.

Trasę wyróżniają też walory przyrodnicze i kulturowe: obszar Natura 2000, zabytkowe ruiny Pałacu Paca w Dowspudzie, Uroczysko Święte Miejsce.