WEEKENDOWY SPŁYW CZARNĄ HAŃCZĄ |
rospuda@rospuda.pl +48 604 18 00 83
Duration: każdy weekend wakacji
Location: Czarna Hańcza
Price: od 220 zł
Zapisy na spływ!

Weekendowy spływ Czarną Hańczą

Północno-wschodni skrawek Polski, jakim jest Pojezierze Suwalskie i Augustowskie, charakteryzuje się mniejszym zaludnieniem w porównaniu z pozostałymi częściami Polski. Dlatego woda i powietrze są tutaj czystsze, przyroda mniej nadgryziona przez cywilizację i łatwiej znaleźć można ciszę i spokój. Dla miłośników kajakowania jest to prawdziwy raj.

 • Buda Ruska

  Dla osób przyjeżdżających samochodem: do 20-tej przybywacie na pole namiotowe „Zakole” w Budzie Ruskiej

  Dla osób przyjeżdżających pociągiem: ok. 22:50 zbieramy się przed dworcem PKP w Suwałkach przy busie i ruszamy na miejsce rozpoczęcia spływu.

  Prosimy o zgłoszenie formy dojazdu na spływ.

  • – po przyjeździe na miejsce rozbicie namiotów (pozostaną w tym miejscu przez cały okres spływu)
  • – spotkanie informacyjne
  • – udział w tradycyjnej fińskiej saunie wraz z kąpielą w krystalicznej wodzie Czarnej Hańczy
  • – na zakończenie dnia wspólne ognisko integracyjne (zapewniamy drewno ale bez prowiantu)

   

  Info o biwaku: urokliwe pole namiotowe, toalety suche, prysznic i łazienka z wc w budynku gospodarstwa, wiata, sauna fińska, pole do siatkówki, dwa pomosty.

 • Jez. Wigry – Buda Ruska (ok. 14 km)

  • – ruszamy w górę rzeki do miejscowości Wigry skąd rozpoczniemy spływ
  • – półgodzinna przerwa na indywidualne zwiedzanie Zespołu Poklasztornego Kamedułów w Wigrach
  • – wypływamy na jez. Wigry i po opłynięciu półwyspu docieramy do rzeki Czarna Hańcza
  • – w trakcie spływu planujemy odpoczynek w Maćkowej Rudzie z głównym przeznaczeniem na zakupy
  • – rzeka na dzisiejszym odcinku wije się dość leniwie zakolami wśród podmokłych łąk i szuwarów a szerokie koryto i krystalicznie czysta woda pozwala na obserwacje bujnej roślinności wodnej porastającej dno rzeki (roślinność poruszana prądem płynącej wody układa się na kształt zielonych dywanów)
  • – dla chętnych mecz siatkówki
  • – kolejny udział w oczyszczającej duszę tradycyjnej saunie fińskiej wraz z orzeźwiającą kąpielą w toniach rzeki
  • – wieczorem ognisko

   

  Info o biwaku: urokliwe pole namiotowe, toalety suche, prysznic i łazienka z wc w budynku gospodarstwa, wiata, sauna fińska, pole do siatkówki, dwa pomosty.

 • Buda Ruska – Frącki (ok. 15km)

  • – wodujemy kajaki z miejsca biwaku i wyruszamy do Frącek
  • – dziś czeka przeprawa przez ciekawy odcinek rzeki z wysokimi, stromymi i zalesionymi brzegami oraz szybkim nurcie jak również z wolniejszymi fragmentami rozlewisk porośniętych trzciną
  • – po drodze czekają na szczodrych spływowiczów gospodynie sprzedające swoje produkty prosto z pomostów (mleko od swojskiej krowy, jeszcze ciepłe domowe wypieki, marynaty itp.)
  • – dopłynięcie i zdanie sprzętu
  • – powrót na pole namiotowe w Budzie Ruskiej
  • – po spakowaniu pożegnanie z kadrą i urokami okolicy
  • – odwozimy niezmotoryzowanych uczestników na dworzec PKP/PKS w Suwałkach

Spływ Czarną Hańczą – wersja weekend – w cenie spływu

 • wygodny luksusowy sprzęt (kajaki 2 -osobowe polietylenowe, kamizelki asekuracyjne, wiosła, szczelny pojemnik na drobne rzeczy)
 • opieka kadry ratowniczej
 • przewóz uczestników z PKP/PKS Suwałki na miejsce rozpoczęcia spływu oraz po zakończeniu
 • przewóz uczestników i sprzętu kajakowego na codzienne odcinki szlaku zgodnie z programem spływu
 • dwukrotny udział w odmładzającej saunie
 • wyżywienie zgodnie z opcją (Opcja 2 i Opcja HB – 2 śniadania i 2 obiadokolacje)
 • kuchnie gazowe do pełnej dyspozycji uczestników
 • opłacone noclegi zgodnie z opcją (Opcja 1 i Opcja 2 – pola namiotowe i biwakowe, Opcja HB- domki/pokoje).
 • opłata za wstęp do Wigierskiego Parku Narodowego
 • organizacja ognisk w zakresie drewna
 • mecz w siatkówkę
 • ubezpieczenie NNW

 

Cena nie zawiera:

 • opłaty za parking samochodu na czas spływ (6zł/doba)
 • opłaty za korzystanie z prysznica w łazience
 • prowiantu na wieczorne ogniska
 • osobistego sprzętu biwakowego (namioty, karimaty, śpiwora itp.) Prosimy o zabranie ze sobą własnych namiotów lub zgłoszenie wcześniej potrzeby ich wypożyczenia (koszt: namiot 2/3 osobowy: 30 zł/spływ)
 • Pakując się na spływ pamiętaj, żeby zabrać ze sobą:

   namiot, śpiwór, karimatę lub materac, strój kąpielowy, dużo olejku do opalania, okulary słoneczne, coś na głowę przed promieniami słonecznymi, klapki lub buty do chodzenia w wodzie czy błocie, ciepłe ubranie (czasami noce bywają chłodne nad ranem), płaszcz przeciwdeszczowy (na wszelki wypadek), rękawiczki bez palców (ułatwiają wiosłowanie), preparaty odstraszające komary, latarkę, talerzyk, nóż, widelec, łyżkę, kubek, menażkę, gotówkę przynajmniej na drobne zakupy.

 • Noclegi na kwaterach agroturystycznych/domkach:

  Uczestnicy wybierający „opcjęHB-domki” spływu udają się na nocleg w domkach drewnianych znajdujących się na miejscu biwaku.

  UWAGA: Uczestnicy nocujący w domkach zabierają własny śpiwór.

  Zgłoszenie w „opcji HB-domki” jest możliwe najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem spływu lub po uzgodnieniu telefonicznym wolnych miejsc.

  Organizatorem imprezy jest BIURO TURYSTYKI AKAJAK. Organizator nie jest właścicielem domków i gospodarstw noclegowych.

 • Warunki Uczestnictwa w spływach zorganizowanych:

  1. Zasady ogólne.
   1.1 Przedstawione poniżej Warunki Uczestnictwa stanowią integralną część umowy.
   1.1.1 Organizator imprezy jest wskazany na Umowie-Zgłoszenie i jest nim Biuro Turystyki AKAJAK z siedzibą w Suwałkach (16-400), ul. Noniewicza 77.
   1.2. Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia imprezy zgodnie z ofertą i informacjami zawartymi w materiałach informacyjnych i promocyjnych oraz na stronie www.rospuda.pl oraz zgodnie z Ustawą o Usługach Turystycznych z dnia 29.08.1997r. wraz z późniejszymi zmianami, stanowiącą integralną część Umowy.
   1.3. Umowa zostaje zawarta w momencie podpisania przez Uczestnika i Przedstawiciela lub Agenta Organizatora, w imieniu którego umowa jest zawierana imprezy druku Umowy-Zgłoszenia oraz uznania konta bankowego Przedstawiciela lub Agenta kwotą wniesionej przez Uczestnika zaliczki w wysokości 30% ceny imprezy. Wymaga się od zgłaszanych osób niepełnoletnich dodatkowo podpis ich prawnego opiekuna.
   1.4. Zawierając Umowę-Zgłoszenie z Organizatorem Uczestnik oświadcza, iż:
   a) zapoznał się z Warunkami Uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Organizatora oraz
   b) jego stan zdrowia umożliwia udział w imprezie a udział w zajęciach na wodzie bierze na własną odpowiedzialność, stosując się do: zarządzeń osób prowadzących imprezę, ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz zasad dobrej praktyki wodnej (w szczególności: zakazu spożywania alkoholu przed zejściem na wodę i w trakcie przebywania na wodzie, obowiązku zakładania kamizelek asekuracyjnych bądź kapoków przez osoby nieumiejące lub słabo pływające, nie oddalania się od grupy na wodzie a także nie stwarzania w wyniku własnych decyzji sytuacji mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych podczas trwania imprezy, itd.).
   c) zapewnia zgłaszanym przez siebie osobom niepełnoletnim prawnego opiekuna podczas imprezy
   2. Zasady zmiany warunków Umowy-Zgłoszenia.
   2.1. Ceny podstawowe wyszczególnione w materiałach promocyjnych oraz na www.rospuda.pl nie ulegają podwyższeniu, jednakże
   Organizator zastrzega sobie prawo podwyższenia cen maksymalnie o 10% w przypadku wzrostu kosztów transportu (o minimalną wartość 30%) oraz działania siły wyższej.
   2.2 Podwyższenie ceny imprezy może nastąpić wówczas nie później niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy a Organizator zobowiązuje się do powiadomienia o tej zmianie Uczestnika pisemnie.
   2.3 Uczestnik powinien powiadomić Organizatora o akceptacji nowych warunków umowy lub rezygnacji z imprezy w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Brak jakiejkolwiek odpowiedzi będzie traktowany jako akceptacja zmienionych warunków Umowy-Zgłoszenia.
   2.4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania trwającej imprezy lub jej elementów w każdym momencie z przyczyn od siebie niezależnych takich jak działanie siły wyższej, skrajnych warunków atmosferycznych, decyzji władz państwowych lub lokalnych, zagrożenia zdrowia lub życia bez dokonywania zwrotów za niewykorzystane świadczenia.
   2.5. Organizator ma prawo odwołania imprezy z powodu braku wymaganej liczby Uczestników, jednakże nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia imprezy oraz gwarantuje w tym wypadku zwrot Uczestnikowi całości wniesionych opłat
   3. Warunki płatności.
   3.1. Przy rezerwacji miejsca na imprezę i podpisaniu Umowy-Zgłoszenia przez Uczestnika z Agentem Organizatora i w imieniu Organizatora Uczestnik wpłaca zaliczkę w wysokości 30% ceny imprezy przelewem na konto bankowe:
   Rospuda Edyta Sidor
   ul. Prymasa Augusta Hlonda 4K/20
   02-972 Warszawa
   nr: 22 1050 1025 1000 0092 2910 2232

   3.2. Pozostałą część kwoty Uczestnik zobowiązany jest wpłacić na 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy przelewem na ww konto bankowe.
   4. Rezygnacja z imprezy.
   4.1. Uczestnik może z własnej inicjatywy zrezygnować z udziału w imprezie, składając pisemne oświadczenie u Organizatora, Agenta lub Przedstawiciela Organizatora.
   Za wiążącą datę rezygnacji przyjmuje się:
   a) dzień wpływu stosownego pisma do Organizatora (także jego Agenta, Przedstawiciela)
   b) dzień następujący po dniu, w którym Uczestnik zgodnie z obowiązkiem nie dokona czynności określonej w Umowie – Zgłoszeniu, takiej jak uzupełnienie wpłaty lub dostarczenie wymaganych dokumentów,
   c) dzień rozpoczęcia imprezy, jeżeli Uczestnik nie stawi się w miejscu umówionej zbiórki.
   4.2. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia pisemnej rezygnacji oraz zwrotu dokonanej przez Uczestnika pełnej wpłaty za imprezę potrącając z niej kwotę 200zł.+koszty przelewu zwrotnego. Klientowi nie przysługują odsetki od kwot zwracanych.
   4.3. Uczestnik może otrzymać zwrot całości wpłat w przypadku gdy:
   – znajdzie osobę zastępczą Uczestnika na zwalniane przez siebie miejsce, niezależnie od terminu rezygnacji,
   – rezygnacja nastąpiła w sytuacji opisanej w pkt. 2.5.
   5. Reklamacje.
   5.1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania (niezgodności z pkt., 1.2) Umowy przez Organizatora, Klient ma prawo wnieść reklamację. Reklamacje winny być składane w formie pisemnej listu poleconego, pod rygorem nieważności, w terminie 30 dni od daty zakończenia imprezy. W tym przypadku decyduje data nadania listu poleconego. Obowiązującym do wymiany tejże korespondencji jest jedynie adres pocztowy siedziby Organizatora.
   5.2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji, pod rygorem nieważności, jest złożenie przez Uczestnika w trakcie trwania imprezy osobie prowadzącej daną imprezę własnoręcznego pisemnego oświadczenia o zaistniałej sytuacji problemowej tak, aby mogła być ona wyjaśniona już na miejscu a wszelkie niedogodności usunięte. Zaniedbanie tej czynności przez Uczestnika skutkuje utratą jego prawa do uzyskania rekompensaty pieniężnej po powrocie z imprezy.
   5.3. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot z tytułu niewykorzystanych świadczeń imprezy z przyczyn niezależnych od Organizatora lub w przypadku niestawienia się Uczestnika w wyznaczonych miejscach zbiórki.
   5.4. Podstawą reklamacji składanej przez Uczestnika nie mogą być zdarzenia i okoliczności, których Organizator, przy zachowaniu należytej staranności, nie mógł przewidzieć lub zaistniały one nie z winy Organizatora (dotyczy to w szczególności: opóźnień w transporcie spowodowanych awarią sprzętu, zamknięcia lub awarii wyciągu nart wodnych w Augustowie, śluz na Kanale Augustowskim, skrajnych warunków atmosferycznych w trakcie trwania imprezy).
   5.5  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmieniające się podczas sezonu warunki sanitarne miejsc biwakowania oraz ewentualnych wprowadzanych przez zarządzającego danym miejscem dodatkowych opłat za korzystanie z sanitariatów.
   5.6 Organizator będzie dokładać starań, aby wybierać bezpieczne pola kempingowe, biwakowe, namiotowe oraz kwatery noclegowe natomiast jako, że wyżej wymienione nie są własnością firmy i szczególnie w przypadku pól ogólnodostępne, Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy Uczestnika pozostawione bez opieki w namiotach lub w innych miejscach. Organizator odpowiada jedynie za rzeczy Uczestnika przekazane mu do przewozu licząc od chwili ich przekazania do chwili ich wydania zwyczajowo po przypłynięciu grupy na biwak. Wszelkie roszczenia wobec Organizatora wynikające z utraty rzeczy poza tym okresem nie będą uwzględniane.
   5.7. Organizator zastrzega sobie termin 30 dni na rozpatrzenie reklamacji oraz udzielenie odpowiedzi.
   6. Realizacja umowy.
   6.1. W trakcie trwania imprezy Uczestnik ma prawo do wszystkich świadczeń gwarantowanych dokumentami stanowiącymi Umowę-Zgłoszenie.
   6.2. Uczestnik jest zobowiązany w momencie rozpoczęcia imprezy do okazania dowodu dokonanych wpłat w celu weryfikacji.
   6.3. W trakcie trwania imprezy, Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów porządkowych, obowiązujących w miejscu przebywania Uczestnika oraz poleceniom prowadzącego imprezę w celu właściwego jej przeprowadzenia.
   6.4. Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za powierzony mu sprzęt turystyczny podczas imprezy oraz wyrządzone przez siebie lub osoby pozostające pod jego opieką szkody i zobowiązany jest do pokrycia finansowego kosztów ich naprawy.
   7. Postanowienia końcowe.
   7.1. W przypadku sprzedaży imprezy przez Agenta lub Przedstawiciela Organizatora, obowiązują Warunki Uczestnictwa w imprezach Organizatora.
   7.2. Wszystkie spory wynikłe z Umowy-Zgłoszenia zawartej z Uczestnikiem podlegają rozpatrzeniu przez Sąd właściwy siedzibie Organizatora.
   7.3. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszych Warunków Uczestnictwa, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o Usługach turystycznych (Dz.U. 1997 nr 133 poz.884.)

 

TERMINY – CZARNA HAŃCZA (WERSJA WEEKEND) – LATO 2017

Turnus Termin Cena: Opcja 1
(noclegi w namiotach)
Cena: Opcja 2
(noclegi w namiotach,
wyżywienie)
Cena: Opcja HB
(noclegi w domkach/pokojach,
wyżywienie)
HW piątek-niedziela 220zł 299zł 399zł

 

Minimalna liczba uczestników spływu weekendowego: 8 osób.