Spływy kajakowe Litwa – opis rzeki |
rospuda@rospuda.pl +48 604 18 00 83

Szlak kajakowy Uła-Mereczanka-Niemen

Długość proponowanego spływu wynosi około 81 km – od Dubiciai do Merkine. Na długości ponad 50 km szlak wiedzie przez Dzukijski Park Narodowy.

Dzukijski Park Narodowy (Dzukijos Nacionalinis Parkas)

– chroni unikalny krajobraz południowo-wschodniej Litwy. Przez park przepływa Niemen wraz z innymi 30 rzekami. Ok. 80% z 55 tys ha. powierzchni przypada na lasy sosnowe, porastające wydmy kontynentalne. Charakterystyczne dla parku są morenowe wzgórza i pagórki, głazy megalityczne, tereny podmokłe i bagna – jedne z najwcześniej powstałych na Litwie. Żyje tu mnóstwo rzadkich zwierząt, m.in. łosie, dziki, bobry, wilki, żurawie, orliki krzykliwe, cietrzewie, głuszce i inne. Wiele unikalnych roślin znajduje się pod ścisłą ochroną. Uwagę zwracają stare, urokliwe wioski i osady, przed wiekami zasiedlane przez plemiona bałtyckich Dzuków, z tradycyjną dla regionu architekturą domów z drewna, krytych dranicami lub strzechą. Ich mieszkańcy z dawien dawna znani są ze wspaniałych wyrobów rękodzielniczych: tkactwa, wyrobów czarnej ceramiki i rzeźbiarstwa w drewnie. Liczne rzeźbione krzyże na rozstajach dróg, maleńkie i zadbane cmentarze z rzadko spotykanymi drewnianymi nagrobkami, ale także figury drewnianych tajemniczych rzeźb mają wiele wspólnego z pierwotnymi wierzeniami Litwinów. Teren ten pamięta jeszcze średniowieczne obrzędy pogańskie, a jego dziewiczy charakter nie naruszyły żadne wojny.

Uła (Ula)

– lewy dopływ Mereczanki wpadającej do Niemna. Najszybsza nizinna rzeka Europy. Jej wody niezależnie od pory roku mają taki sam poziom i niską temperaturę. Rzeka najpierw płynie przez rozległe łąki, dalej wije się wśród sosnowych lasów, w głębokiej dolinie o piaszczystych, wysokich brzegach. W okolicy Manciagire znajdują się tzw. „Oka Uły” (Ulos Akis), źródła wybijające tuż przy brzegu rzeki, ale na poziomie znacznie od niej wyższym. Na szlaku liczne zwalone drzewa oraz bystrza o górskim charakterze.

Mereczanka (Merkys)

– duży dopływ Niemna, rzeka dwa razy szersza od Uły o dość szybkim nurcie. Stosunkowo płytka, lecz z licznymi przeszkodami w postaci głazów i spiętrzeń. Poruszanie grupą kajaków wymaga dyscypliny i zwartego szyku.

Niemen (Nemunas)

– największa rzeka Litwy, leniwie płynie doliną szerokości 1-5 km tworząc rozległe zakola. Szczególnie malownicze są widoki z pól biwakowych usytuowanych nad brzegiem.